Workshop “Devised Theater”

Workshop “Devised Theater”        Marlene Kaminsky      Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά

Μαρλένε Καμίνσκι    Evangelia Velli-Kosma

27 Ιουλίου-2 Αυγούστου

Ωδείο Δήμου Έδεσσας “ΩΔΈς

Τόπος διεξαγωγής: υπαίθριοι χώροι Δήμου Έδεσσας. 

Σημεία αναφοράς: Παρθεναγωγείο Βαροσίου και Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ DEVISED THEATER

ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Αυτό το εντατικό 7ήμερο εργαστήρι θα εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της επινόησης (devised theater) και  στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα έργο ή μια παράσταση από το μηδέν.

Τι είναι το devised theatre και πώς διαφέρει από τα συμβατικά έργα / παραστάσεις

Το “Devised theatre” είναι ένας πολύ ανοιχτός και ευρύς όρος, αλλά ουσιαστικά σημαίνει ότι

ένα σύνολο ή μια ομάδα καλλιτεχνών ακόμα και από διαφορετικούς χώρους της τέχνης,

δημιουργούν τη δική τους παράσταση / έργο από το μηδέν.

Κατά τη διάρκεια των προβών ενός θεατρικού έργου, ηθοποιοί και σκηνοθέτες καλούνται να

γίνουν οι “δίαυλοι επικοινωνίας” μεταξύ του δημιουργού που είναι ο θεατρικός συγγραφέας και

του κοινού.  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του “Devised theatre” ηθοποιοί και σκηνοθέτες μπαίνουν στη θέση του “απόλυτου δημιουργού” καθώς δεν υπάρχει προϋπάρχον κείμενο, ούτε χαρακτήρες ούτε δραματουργικός χάρτης, όλα πρέπει να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια των προβών.  

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο στυλ και μορφή στο “Devised theatre”. Επίσης, δεν υπάρχει μια μέθοδος ή ένα σύστημα για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο θεατρικό έργο ή παράσταση. Ο τρόπος δημιουργίας εξαρτάται από το επιλεγμένο θέμα, τον διαθέσιμο χρόνο, τις ικανότητες, την εμπειρία και το όραμα της ομάδας. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες θεμελιώδεις πρακτικές που χρησιμοποιούνται αυτούσιες αλλά και με παραλλαγές από τους περισσότερους  καλλιτέχνες / δημιουργούς του “Devised theatre”. Αυτοσχεδιασμός, έρευνα, καθήκοντα, ερωτήσεις, ενεργή συμμετοχή σε δημιουργία αντικειμένων, σκηνικών και ενδυμάτων, συγγραφή κειμένων και επέκταση των πρόβων εκτός του συμβατικού χώρου πρόβας, προκειμένου να αναζητηθεί έμπνευση και διέγερση.

Η εκμάθηση για τη διαδικασία του “Devised theatre” είναι επίσης ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό

εργαλείο, καθώς επιτρέπει στον καλλιτέχνη να επεκτείνει τις ικανότητές του στα 4 βασικά

στοιχεία: σώμα, φωνή, φαντασία, ενέργεια, χωρίς το πλαίσιο μιας προκαθορισμένης γραμμής,

κειμένου ή χαρακτήρα. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκτώνται κατά την ενασχόληση με

το “Devised theatre” μπορούν επίσης να να ενισχύσουν τη διδασκαλία ή/και να

“πυροδοτήσουν νέες μεθόδους πέρα από το συμβατικό τρόπο που δουλεύεται ένας

χαρακτήρας σε ένα προκαθορισμένο έργο. 

Το πρόγραμμα εργαστηρίου

Δεδομένου ότι το σώμα και η φωνή δεν είναι μόνο θεμελιώδη εργαλεία του ηθοποιού/

ερμηνευτή στις διάφορες μορφές ή στυλ θεάτρου, αλλά έχουν ιδιαίτερη σημασία στις “Devised

theatre” παραστάσεις, κάθε μέρα θα αποτελείται από ένα τρίωρο πρόγραμμα το πρωί και

τρίωρο το απόγευμα. Το πρωί είναι αφιερωμένο στη σωματική και φωνητική άσκηση και

εκτέλεση. Οι ασκήσεις επιλέγονται για να εμβαθύνουν την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση της κίνησης σε θεατρικό πλαίσιο, να ενισχύουν τη διαίσθηση, που σχετίζεται με το

χώρο και το χρόνο, για να απελευθερώσουν τον ερμηνευτή από τις συνηθισμένες επιλογές

του ώστε να γίνει πιο τολμηρός. Ο στόχος είναι να προετοιμάσουν σώμα και  φωνή ώστε να

γίνουν “πομπός” της φαντασίας. Το βράδυ  θα επικεντρωθεί σε διαφορετικά στοιχεία και διαδικασίες δημιουργίας που χρησιμοποιούνται στο “Devised theatre”:

Θα εξετάσουμε πώς να επιλέξουμε ένα θέμα και πώς να ανακαλύψουμε την ουσία του. Πώς να αναπτύξουμε μια ιδέα και να την μετατρέψουμε σε θεατρική στιγμή ή σκηνή, πώς να αναπτύξουμε το κατάλληλο πλαίσιο για το επιλεγμένο θέμα, πώς διαφέρει ο αυτοσχεδιασμός στο πλαίσιο του “Devised theatre” από τον αυτοσχεδιασμό κατά τις πρόβες για ένα προκαθορισμένο έργο, επιλογή και σύνθεση, δημιουργία χαρακτήρων, την αξία της οπτικής αφήγησης. 

Προκειμένου να δοθεί ένα πλαίσιο, η ομάδα θα επιλέξει ένα θέμα / αντικείμενο, το οποίο θα

χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης καθώς και το συνδετικό νήμα για τη διαδικασία του “Devised

theatre”.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: σε επιλεγμένες ημέρες θα πραγματοποιηθούν εκδρομές στις γύρω περιοχές με καθοδήγηση από φυσιογνώστες και οδηγούς της περιοχής. Θα αποτελέσουν περαιτέρω έμπνευση, και θα δώσουν μια καλύτερη εικόνα για τη λειτουργία της φύσης (του μέγιστου καλλιτέχνη / δημιουργού), καθώς επίσης “γείωση” και χαλάρωση.

ΗΜΕΡΑ 1η

ΠΡΩΙ:

Γνωριμία της ομάδας 

Σωματική κατάρτιση*: βηματισμός, ρυθμός και επίπεδα φυσικής κίνησης

ανοιχτό και κλειστό, αντιθέσεις.

Φωνητική κατάρτιση*: αναπνοή, ρυθμός και αναπνοή, θέσεις μάσκας 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΒΡΑΔΥ:  “Devising process”

Επιλέγοντας θέμα ή αντικείμενο θέματος για την έναρξη της έρευνας/μελέτης. 

Πρακτική έρευνα στην ουσία του επιλεγμένου θέματος

ΗΜΕΡΑ 2η 

ΠΡΩΙ:

Σωματική κατάρτιση*: χρησιμοποιώντας την χειρονομία, εσωτερικός και εξωτερικός ρυθμός,

αντιθέσεις

Φωνητική κατάρτιση*: σώμα και ρυθμός, τονικά κέντρα

ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΒΡΑΔΥ: “Devising process”

Πειραματισμός με φυσικές μορφές, σχήματα, φόρμες σε σχέση με το επιλεγμένο θέμα.

Γράφοντας ή επιλέγοντας κείμενα για την υποστήριξη του δοσμένου θέματος.

ΗΜΕΡΑ 3η 

ΠΡΩΙ: 

Σωματική κατάρτιση*: διερεύνηση έντασης και απελευθέρωσης, κέντρο βαρύτητας

μετασχηματισμοί και μεταβάσεις

Φωνητική κατάρτιση*: αναπνοή ως εργαλείο έκφρασης, ο ρόλος της στις αυξομειώσεις της

ενέργειας, τονικά κέντρα, πολυφωνικοί σχηματισμοί 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΒΡΑΔΥ: “Devising process”

Ομαδική δράση/ερμηνεία και ατομική δράση/ερμηνεία

ΗΜΕΡΑ 4η  

ΠΡΩΙ:

Σωματική κατάρτιση*: παρατήρηση και σκέψη με το σώμα, ενέργεια και δύναμη, αντιθέσεις.

Διαίσθηση και ένστικτο.

Φωνητική κατάρτιση*: πολυφωνικοί σχηματισμοί, εισαγωγή στη χρονική πύκνωση

ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΒΡΑΔΥ: “Devising process”

Δουλεύοντας με ακολουθίες, επαναλήψεις και σύμβολα

ΗΜΕΡΑ 5η

ΠΡΩΙ: 

Σωματική κατάρτιση*: διαίσθηση και ένστικτο, σχέση του σώματος με το χώρο, το χρόνο και τα

άλλα σώματα. Αξιοποιώντας στο έπακρο ένα σκηνικό αντικείμενο (prop).

Φωνητική κατάρτιση*: ο χώρος και ο χρόνος στη μουσική, κατασκευάζοντας μουσικές

ατμόσφαιρες

ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΒΡΑΔΥ: “Devising process”

Ανακαλύπτοντας χαρακτηριστικά και τρόποι έκφρασής τους μέσω του σώματος, της φωνής,

ενός σκηνικού αντικειμένου (prop) ή ενός κοστουμιού.

ΗΜΕΡΑ 6η  

ΠΡΩΙ:

Σωματική κατάρτιση*: εκφράζοντας μια αφηρημένη ιδέα μέσω του σώματος, 

Φωνητική κατάρτιση*:  μουσικές ατμόσφαιρες

ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΒΡΑΔΥ: “Devising process”

Σύνθεση και δημιουργία γεφυρών μεταξύ σκηνών ή στιγμών

ΗΜΕΡΑ 7η 

ΠΡΩΙ:

Σωματική και φωνητική κατάρτιση*: επανεξέταση των τελευταίων 6 ημερών

ερωτήσεις και απαντήσεις με δράση

ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΒΡΑΔΥ:  “Devised theater” 

Επιχειρώντας τοποθετηθούν όλα σε μια παράσταση

* η σειρά και το περιεχόμενο του ημερήσιου προγράμματος μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της ομάδας.

 Ώρες:

10.00 - 13.15 (με διάλειμμα 15 λεπτών)

18.00 - 21.15 (με διάλειμμα 15 λεπτών)

Οι εκδρομές θα πραγματοποιούνται είτε πριν τις 10π.μ. είτε μεταξύ 2 μ.μ. και 7 μ.μ.


Κόστος εργαστηρίου: 250 ευρώ (“early bird” 200 ευρώ μέχρι τις 21 Ιουλίου)

Για δηλώσεις συμμετοχής: στη γραμματεία του ωδείου 23810. 23101 

Διαμονή για 8 ημέρες προσφορά στους συμμετέχοντες

Σε μονόκλινο: 250 ευρώ (Hotel Alfa) 

Σε δίλκινο: 350 ευρώ (Hotel Alfa) // 240 ευρώ (Hotel Elena)

Σε τρίκλινο: 470 ευρώ  (Hotel Alfa)Σχόλια